CHIẾU SÁNG NIỀM TIN
Thiên Đan

1. "Những ngọn đèn của Tin, Cậy, Mến". Chiếu trong đêm Tình Yêu bừng sáng. Theo Giêsu nguồn sáng chiếu soi. Thắp cho người niềm tin sáng ngời.

ĐK: Xin dâng lời ngợi khen Thiên Chúa. Đã thương ban hồng ân tử đạo. Cho Giáo hội được mãi xinh tươi hơn. Xin ngợi ca Thiên Chúa ngàn đời.

2. Hiến trọn đời như dâng của lễ. Quyết theo Ngài tuổi xuân tận hiến. Xin dâng lên Ngài chính xác thân. Chứng minh một niềm tin vững bền.

3. Chúa chính là nguồn thiêng sự sống. Muôn muôn người cậy trông vào Chúa. Luôn hiên ngang vì Chúa hiến thân. Lấy máu đào để dâng tiến Ngài.

4. Hỡi những người thực thi Lời Chúa. Chung một lòng ngợi ca Tình Chúa. Luôn trung kiên để sống chứng nhân. Như ngọn đèn Cậy, Tin, Mến Ngài.