VÌ CHÚA SỐNG LẠI
Lm. Văn Chi

1. Chiều âm u đã tan dần, ngày đau thương đi qua rồi, giọt lệ sầu thôi lăn trên má. Ngàn dân hỡi hãy vui mừng vì chúng ta nay sẽ không còn chìm đắm trong âm u bóng tối tử thần.

ĐK: Vì Chúa đã sống lại rồi, sự sống đã chiến thắng rồi, ngàn dân ơi ! Từ đây ta sẽ sống lại, sống lại với Chúa Ki-tô, làm một với Chúa Ki-tô.

2. Ngày đau thương sẽ không còn, mọi tai ương đã qua rồi, sẽ chẳng còn đau thương tang tóc. Vì Con Chúa xuống gian trần chịu chết trên thập giá nhục hình để cứu chuộc muôn dân thoát ách tử thần.

3. Này người ơi hơn một lần, người không tin Chúa tha rồi, dù là tội cao cao hơn núi. Này từ đây hãy tin rằng tội lỗi ta Chúa đã tha rồi, Ngài gánh cho những tội những lỗi ta rồi.