LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ
Lm. Thái Nguyên


1. Hãy ca mừng Thiên Chúa này Gia Liêm hỡi! Ca ngợi Chúa ngươi thờ, nào hỡi Sion! Chúa làm cho thêm vững then cửa nhà ngươi. Bao con cái trong thành Ngài ban ngàn phúc.

ĐK. Ai ăn bánh (í) này thì được sống (í) muôn đời.

2. Chúa ban lệnh truyền xuống mọi nơi dương thế. Đây lời Chúa tỏ bày chạy rảo lanh chai. Tuyết Người cho rơi xuống như những lông chiên, gieo sương móc lan tràn tựa tro bụi trắng.

3. Chúa tỏ bày Lời Chúa cùng nhà Giacóp, ban luật pháp chỉ thị cùng Israel. Chúa nào xử như thế với những lân bang, không cho chúng hay được luật pháp của Chúa.

PDF