KÍNH NHỚ TỔ TIÊN
Dominic

ĐK. Đây nén hương xuân, nén hương ân tình, nén hương thành kính, xin thắp lên nén hương chân thành nhớ về Tổ Tiên. Xin Chúa chúc lành trong ngày đầu xuân, xuống ơn chan hòa cho đời Mẹ Cha hồng phúc dư tràn.

1. Nhìn lên mây trắng trên trời, lòng con xao xuyến khôn nguôi. Thương nhớ về cội, tình Mẹ tình Cha, nuôi con khôn lớn, cho con tháng ngày hạnh phúc đầy vơi. Dạy con mơ ước bay cao trong đời.

2. Nhìn xuân hoa thắm trên cành, lòng con thương nhớ vô vàn, thương dáng Mẹ hiền ngọt ngào lời ru, thương Cha hôm sớm hy sinh vất vả ngày tháng ngược xuôi, dầm sương giãi nắng cho con nên người.

3. Ngày nay con lớn khôn rồi, còn đâu bóng dáng Cha hiền? Đâu tiếng ngọt ngào từng lời Mẹ khuyên? Nghe tin xuân đến tim con ngấn lệ tưởng nhớ tình sâu. Còn đâu giây phút bên nhau sum vầy.