HUYỀN NHIỆM ĐỜI THÁNH HIẾN
Thiên Đan

1. Đời thánh hiến nhiệm mầu, ơn nghĩa Chúa thẳm sâu. Dấu ấn của tình yêu thật cao vời khôn thấu. Con khắc ghi ơn Ngài dù đi tới nơi đâu. Ơn thánh Chúa bền lâu, xin mãi như lần đầu.

ĐK: Tình yêu Chúa như mưa nguồn ơn thánh. Chúa yêu con và Chúa luôn song hành. Dù tháng năm trần gian có đổi thay. Nhưng nơi Chúa luôn tín trung từng ngày.

2. Thập giá Chúa cao vời, ơn cứu rỗi mọi nơi. Chúa tháp vào đời con, người môn đệ của Chúa. Con đón lấy mỗi ngày và yêu Chúa không ngơi. Con phó thác cậy tin, xin phó dâng trọn đời.

3. Được Thiên Chúa kêu mời nên nhân chứng tình yêu. Con đáp lời "Xin vâng" đời con thành của lễ. Con bước đi theo Ngài đường Thánh giá hy sinh. Cho thỏa nỗi chờ mong, liên kết trong tình Ngài.