ÁNH MẮT VÀ THỤ TẠO
Lm. Ân Đức

1. Khi con đang đùa vui với thụ tạo, là khi con thấy đôi mắt Chúa nhìn con. Ôi Giê-su tình Ngài như giông bão, ập xuống gãy lìa, gãy lìa một cành non, cuốn lôi con theo cơn lốc trên ngàn, Ngài chiếm đoạt con đưa về tận đầu non.

ĐK: Kìa Ngài có đó đang đợi đang chờ, mà sao con vẫn thờ ơ! Kìa Ngài tha thiết mong chờ con về, mà sao con vẫn ngủ mê! Chúa đón lối con rào trước chặn sau, Chúa nhắm bắn con gục ngã ngày nao, Ngài khuất phục con vã Ngài đã thắng.

2. Khi con đang tìm vui nơi thụ tạo, là khi con thấy đôi mắt Chúa buồn hiu. Như tiếng nói thì thầm nhưng da diết: Con hỡi bao giờ mới gặp được tình yêu? Đã bao lâu như đời vẫn nuông chiều, ngày tháng đời con mơ màng rồi về đâu?