GIẾNG NƯỚC TRƯỜNG SINH
Trương Thế Bạch

1. Mạch nước trường sinh, vụt lên từ tình Ngài, cho con được về cùng mạch suối tình yêu. Để con no thỏa, mạch nguồn yêu thương, suối ơn an bình mãi không hề vơi.

ĐK: Chúa là mạch suối tình yêu, trào dâng mãi không hề ngừng, Chúa là mạch suối trường sinh, hãy mau tìm về bên Chúa. Thỏa lòng bên Chúa tình yêu, lòng con sướng vui tràn đầy, suốt đời bên Chúa tình yêu, muôn đời tình Ngài không phai.

2. Mạch suối tình yêu trào dâng từ tình Ngài, cho con một đời bên Cha thỏa đời con. Lòng con vui sướng được kề bên Cha, suối ơn chan hòa mãi dâng lòng con.

3. Mạch suối hồng ân, trào dâng từ tình Ngài, bao la hải hà nơi Chúa chẳng hề vơi. Tình Cha cao quý, nguồn mạch vô song, mãi luôn dâng trào suối ơn tình yêu.