TRỜI ĐÊM BÊLEM
Đỗ Vy Hạ

1. Bầu trời Bê-lem đêm sáng huy hoàng. Thần nhạc hòa vang trong gió nhịp nhàng. Ngợi mừng Ngôi Hai Chúa Con vì lòng yêu thương chúng nhân lìa ngai cao quý vinh sang. Bò lừa thở hơi sưởi ấm Ngôi Lời. Bần hàn sinh trong hang tối giữa trời. Mục đồng vây quanh xướng ca cảm tạ ơn Chúa thiết tha đã quá yêu người thế trần.

ĐK. Vinh Danh Chúa trên ngàn tầng trời mây. Ca vang khắp nơi ngàn đời không ngơi. Vì Người đã ban chính Con Một Người. Xin cho chúng con giàu lòng thiện tâm. Ban cho chúng con tràn đầy hồng ân. Một đời vui sống mãi trong bình an.

2. Tìm về Bê-lem theo ánh sao trời. Lễ vật Ba Vua dâng hiến Ngôi Lời. Mộc dược, nhũ hương ngát thơm vàng ròng tinh khiết thắm xinh và niềm tin mến vô biên. Mời người về đây cung kính dâng lời. Thờ lạy Hài Nhi Con Chúa Vua Trời. Ngài là Thiên Chúa chí nhân Ngài là Vua trên các Vua đã xuống làm người thế trần.

3. Nguyện cầu Tình Yêu đã đến gian trần. Rộng lòng từ nhân ban xuống ơn lành. Người người ca khen sáng danh lòng tràn niềm vui chứa chan thành tâm mừng Chúa giáng sinh. Nguyện cầu Tình Yêu như ánh lửa hồng. Rạng ngời trong đêm sưởi ấm muôn lòng. Dìu người đi trong tối tăm tìm về chân lý Phúc Âm nguồn sống muôn đời bất tận.