QUAY GÓT TRỞ VỀ
Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh


1. Bao năm con đã trót sa vũng lầy. Vô tâm quen sống trong muôn đọa đày. Đam mê nuông chiều theo tội lỗi. Nay con quay về xin tự hối. Chúa biết con vốn sinh ra trong tội. Mong manh như áng mây trôi giữa trời. Thân con xin Ngài thương nhìn tới. Thương tha bao ngày tháng xa Ngài.

ĐK: Nguyện xin quay gót trở về tội con nhuốc nhơ trăm bề cậy trông nơi Chúa rửa sạch muôn tội lỗi. Ngài luôn thương xót con người dù con ngã sa trong đời tình yêu Chúa vẫn muôn đời chẳng hề vơi.

2. Yêu thương Thiên Chúa yêu thương đến cùng. Bao dung tha thứ dẫu con sai đường. Bao la ôi lòng nhân hậu Chúa. Thiên thu cao thượng không tàn úa. Chúa đã tha thứ trước khi con về. Thương con không chấp chi bao sai lầm. Canh thâu trông chờ con từng phút. Mong con quay về với ân tình.

3. Bao la Thiên Chúa yêu thương vô bờ. Thương yêu tha thiết ngóng trông từng giờ. Con ơi! Mở lòng ra nhận lấy. Em con mất rồi nay tìm thấy. Từng ngày từng phút sống trong cuộc đời. Cho con luôn biết thứ tha mọi người. Yêu thương để tìm thấy hạnh phúc. Trao ban ân tình Chúa muôn đời.