XIN CHÚA BAN THÊM LÒNG TIN
Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

1. Lạy Chúa! Xin ban cho con có một đức tin bằng hạt cải. Để con loại bao thói hư và bao nết xấu ra khỏi lòng con. Lạy Chúa! Xin ban cho con có một đức tin thật vững mạnh. Để con không sợ thiệt thòi chỉ biết dấn thân khiêm nhu phục vụ.

ĐK: Xin Chúa ban thêm lòng tin cho chúng con để trở nên chứng nhân của Ngài. Say bước đi trong tình yêu luôn khát khao sống kết hiệp Tin, Cậy, Mến Chúa. Xin đỡ nâng con vượt bao cơn sóng xô hằng bủa vây khiến con xa Ngài. Xin Chúa ban thêm lòng tin cho chúng con giữa cuộc đời còn lắm chông gai.

2. Lạy Chúa! Xin ban cho con có một trái tim thật quảng đại. Để con hằng luôn dấn thân thực thi bác ái cho kẻ cùng đinh. Lạy Chúa! Xin ban cho con có một đức tin thật trưởng thành. Để con vững lòng trông cậy dù bao khó khăn gian truân ngập tràn.

3. Lạy Chúa! Xin cho tay con giúp đỡ những ai còn nghèo khổ. Và cho bàn chân của con rảo đi khắp chốn loan báo niềm vui. Lạy Chúa! Xin ban cho con sức mạnh đức tin từ Thánh Thần. Để con sống luôn quên mình phục vụ hết tâm yêu thương mọi người.