NGƯỜI CÙI XỨ SAMARI
Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

1. Mười người cùi đứng nơi xa xa được Người chữa cho khỏi phong cùi. Một người cùi xứ Sa-ma-ri vui hân hoan được ơn chữa lành. Liền trở lại dưới chân Giê-su trong khiêm nhu sấp mình cảm tạ. Một lòng tri ân ngợi khen Thiên Chúa dủ thương thân phận phong hủi.

ĐK: Xin cho con một đời, một đời luôn biết tạ ơn. Xin cho con biết rằng: cuộc đời chính là hồng ân. Xin dâng câu cảm tạ, cảm tạ Thiên Chúa từ nhân. Bao ơn thiêng trong đời Ngài hằng tuôn xuống đời con.

2. Cả một đời biết bao thiên ân là bởi Chúa thương ban vô ngần. Đã nhiều lần chúng con vô ơn quên đi bao hồng ân của Ngài. Là phận người với tham sân si con vô tâm hững hờ với Ngài. Nguyện Ngài cho con một quả tim mới hằng mang tâm tình tạ ơn.

3. Ngày từng ngày Chúa yêu thương con Ngài đổ xuống biết bao ơn lành. Để cuộc đời mãi luôn xinh tươi trong yêu thương hồng ân của Ngài. Mà nhiều lần chúng con vô ơn không quan tâm đáp đền chân tình. Nguyện Ngài thương yêu mở môi con biết ngợi ca cảm tạ ơn Chúa.