BỀN ĐỖ SẼ ĐƯỢC CỨU RỖI
Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

1. Các con cứ bền đỗ thì sẽ giữ được linh hồn. Các con hãy ý tứ có nhiều kẻ mạo danh Thầy. Khi nghe chiến tranh loạn lạc thì hãy an tâm đừng sợ. Vì những sự ấy đến trước nhưng chưa phải hết đời ngay đâu.

ĐK: Hãy tỉnh thức sẵn sàng vì Chúa sẽ đến bất ngờ. Hãy vững lòng cậy trông thì sẽ được ơn cứu thoát. Đừng bận tâm sự đời và đừng lo âu sợ hãi. Sống đức tin kiên cường mừng vui ngày Chúa quang lâm.

2. Những lo lắng trần thế đẩy đưa con dần xa Ngài. Cuốn sâu vào cám dỗ con qụy ngã và thất vọng. Cho con đức tin vững vàng tỉnh thức kiên trung đợi chờ. Ngày Chúa sẽ đến cứu thoát cho con hưởng Nước Trời vinh quang.

3. Giữa cơn lốc trần thế nguyện luôn kiên trì với Ngài. Dẫu thân phận mong manh con hằng tin tưởng nơi Ngài. Xin thương giúp con can trường bền đỗ không khi lung lạc. Đợi trông ngày Chúa sẽ đến xin cho lòng thức tỉnh không ngơi.