NIỀM VUI CHÀO ĐỜI
Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

1. Thuở xưa xứ Giu-đê-a có một người nữ đồng trinh tuyệt mỹ. Được Chúa dủ thương cho sinh một con trai, trẻ ấy sẽ nên cao trọng trên các người nam.

ĐK. Người là Gio-an là Đấng được sai đi, dọn đường cho Chúa kêu gọi hãy sám hối. Núi cao cúi đầu lũng sâu lấp đầy, đường còn lồi lõm hãy san bằng.

2. Người ẩn náu trong hoang địa kết hiệp với Chúa từ trong nhịp thở. Người chính niềm vui cho bao người chung quanh, được Chúa khấng ban phúc ân hơn các phàm nhân.

3. Người nên chứng nhân giữa đời chấp nhận cuộc sống rừng sâu cùng khổ. Và đã nhiệt tâm loan tin về Nước Chúa, rằng Đấng đến sau chính là Con Chúa toàn năng.

4. Nguyện xin Chúa Đấng Xót Thương biến đổi tâm trí được nên rạng tỏ. Và uốn thẳng ngay kiêu căng cùng đam mê hầu biết đổi thay bước theo công chính nẻo ngay.