NGƯỜI LÀ GIOAN
Đa Minh


1. Người là Gioan cao trọng hơn mọi người nam. Chúa đã kén chọn khi còn trong lòng mẫu thân. Từ nơi hoang vu sa mạc, mặc áo thú ăn uống mật ong. Lầm than gian lao tu hành, làm nhân chứng cho Chúa từ nhân.

ĐK: Người là Gio-an minh chứng ánh sáng cứu độ. Kêu gọi người mọi nơi đón chờ Chúa đến. Người là Gio-an Ngôn sứ tiên phong mở đường. Tiếng kêu của Người còn mãi vang rền.

2. Người là Gio-an cao trọng hơn mọi người nam. Chúa đã kén chọn nên người dẫn đạo thế nhân. Đã loan tin vui mọi miền, ơn cứu rỗi cho khắp toàn dân. Gọi kêu khai tâm mở đường để đón Đấng giải thoát trần gian.