ƯỚC MƠ ĐỜI CON
Lm. Ân Đức


1. Hôm nay (i) đời con đây niềm (i) vui đã tròn ước mơ (ơ). Ước mơ, ước mơ đã tròn đầy, đời con ước mơ có một ngày. Hát lên khúc ca ân tình, tình (i) Chúa quá chừng lớn lao (ơ). Đã thương xót con thân phận phàm (i) nhân yếu hèn xiết bao (ơ). Xin dâng (i) lại cho Chúa tình con dẫu không là chi, dẫu không đáng gì. Xin một đời hiến trọn tình con (i) để yêu Chúa suốt đời con (i).

ĐK: Xin cho con hằng thủy chung, lạy Chúa. Không lấy chi làm hơn mối tình Chúa thương con nhiều. Cho con vuông tròn lời con đã thề hứa. Không lấy chi làm hơn mối tình Chúa bao mỹ miều.

2. Bên kia (i) đời thênh thang dệt (i) kết muôn vàn ước mơ (ơ). Ước mơ, ước mơ vẫn tuyệt vời, bài ca hát dâng cho cuộc đời. Cớ sao Chúa đưa con vào nhà (i) Chúa xa cuộc thế gian (i). Tháng năm sống trong ân huệ hồng (i) phúc tươi màu thánh ân (i). Con nay (i) thuộc về Chúa và Chúa đã thuộc về con có chi sánh bằng. Ôi Chúa là sản nghiệp đời con (i) nào con ước mơ gì hơn (i).

3. Con đi (i) tìm nơi nao hạnh (i) phúc giữa cuộc bể dâu (i). Ước mơ, ước mơ con từ đây, niềm vui hiến dâng hết mọi ngày. Chúa nên khúc ca ân tình, tình (i) ca giai điệu khiết tinh (i). Biết bao, biết bao êm đềm dù (i) cho cõi đời hắt hiu (i). Hân hoan (i) đời thánh hiến đời con Chúa thương chọn riêng ước mơ trọn niềm: Ôi Chúa là tất cả của con (i) tình yêu thánh thiêng dịu êm (i).