CHO CON LUÔN TỈNH THỨC
Lm. Ân Đức

ĐK: Xin cho con luôn tỉnh thức Chúa ơi! Vì con không biết ngày giờ nào Chúa viếng thăm. Chúa đến bất ngờ hạnh phúc ai đang chờ đón sẵn sàng đáp thưa: Lạy Chúa, con đây!

1. Tựa người đầy tớ thắt đai lưng chong đèn sáng, chờ ông chủ đi tiệc cưới chưa về. Tựa năm nàng trinh nữ dầu với đèn đã sẵn, đón đức lang quân dẫu người đến lúc nửa đêm.

2. Đời người nào có bao nhiêu năm trên trần thế, rồi có lúc thôi nhìn trái đất này. Niềm tin còn hay mất? Lửa mến còn hay tắt? Chúa đến bất ngờ như trộm đến ai nào hay.

3. Người nào tỉnh thức lúc Chúa đến bao hạnh phúc, được đưa dẫn vào tiệc cưới Nước Trời. Nào ai còn chưa sẵn hồn mê muội xao lãng, thức giấc mau đi ngày của Chúa không còn xa.