SUY TÔN THÁNH GIÁ
Sr. Trinh Nguyên

ĐK. (Đây cây thánh giá) Nơi treo Đấng cứu độ trần gian. Chúng con tin thờ (chúng con tin thờ) thánh giá Chúa. Chúng con tôn vinh: Vua Tình Yêu.

1. Giê-su Con Thiên Chúa đã hiến thân vì tình yêu. Đấng chiến thắng tử thần để chuộc tội thế nhân. Xin cho con kiên vững vác thánh giá theo Ngài. Trọn đời nên hy lễ dâng lên Chúa Tình Yêu.

2. Xin tin yêu nơi Chúa và hiến dâng cuộc đời con. Quyết dấn bước theo Ngài để từng ngày mến yêu. Xin cho con tha thiết sống chứng tá Tin Mừng. Một đời con phó thác trong tay Chúa Tình Yêu.