DÂNG CHÚA MÙA XUÂN
Trinh Nguyên

1. Con thành tâm dâng Chúa đây bánh thơm ly rượu thắm nồng. Hiệp lòng cùng dâng lên với tâm tình cậy tin yêu mến. Xin Ngài thương đoái nhận tình thiết tha chân thành kính dâng. Bao lắng lo trong đời con nguyện kính dâng lên Ngài.

ĐK. Dâng lên bài ca cảm tạ Thiên Chúa đã thương ban, cho cuộc đời con muôn ân phúc trời cao. Xin cho trần gian nhà nhà yên vui sống bình an, người người hạnh phúc luôn sống trong ân tình.

2. Con nguyện dâng lên Chúa bao ước mơ trong mùa xuân này. Muôn người được an vui đón xuân sang hồng ân chan chứa. Xin Ngài ban phúc lành xuân thánh ân cho từng trái tim. Nhìn nắng xuân tươi hồng con thầm hướng lên nhan Ngài.

3. Con thành tâm dâng Chúa đây trái tim ươm bao ước vọng. Mong trọn cuộc đời con biết quên mình thực thi thánh ý. Xin tình yêu của Ngài dìu dắt con trên đường mến yêu. Yêu Chúa yêu muôn người tô đẹp nước Cha rạng ngời.