MẸ GIÁO HỘI
Pm. Cao Huy Hoàng

ĐK: Này là Con của Mẹ và này là Mẹ của Con. Và từ lúc ấy người môn đệ đưa Mẹ về nhà mình.

1. Mẹ ơi! Từ Lời yêu thương trong đau thương Lời trên thánh giá. Mẹ nhận lấy Giáo Hội, nhận lấy chúng con là con Mẹ. Xin hát lên lời tri ân lòng Mẹ bao la khôn sánh. Xin hân hoan đón Mẹ về vui sống trong tình Mẹ yêu.

2. Mẹ ơi! Lòng Mẹ khoan nhân luôn thi ân hồng ân thương xót. Mẹ gìn giữ Giáo Hội, gìn giữ chúng con trong an bình. Xin chúc vinh Mẹ uy linh ngàn lời yêu thương tôn kính. Xin hân hoan đón Mẹ về vui sống trong tình Mẹ yêu.

3. Mẹ ơi! Này lòng con dâng bao tin yêu cậy trông phó thác. Mẹ dìu dắt Giáo Hội, dìu dắt chúng con về thiên đình. Trong nước Cha thật quang vinh ngập tràn yêu thương chân chính. Muôn con dân kính mừng Mẹ vui sống trong tình Mẹ yêu.