DÂNG MẸ CHUỖI NGỌC MÂN CÔI
Trương Thế Bạch

1. Yêu Mẹ con dệt tràng hoa, tràng hoa thắm dâng Mẹ yêu. Dâng tràng Mân Côi sớm chiều, lời kinh trong tiếng lòng thắm nồng. Yêu Mẹ con dệt vần thơ bằng chuỗi hạt ngọc thơm, chuỗi hạt Mân Côi kết lại, lòng con mến yêu Mẹ nhiều.

ĐK: Mẹ ơi! Đây những lời kinh con kết thành những chuỗi Mân Côi, con kết thành những đóa hoa lòng. Ngàn lời ca con hát dâng Mẹ, đây chuỗi ngọc Mân Côi tặng Mẹ.

2. Yêu Mẹ con dệt vần thơ, vần thơ đến trong lời kinh. Xin Mẹ thương con đoái nhận tràng hoa thơm với cả tấm lòng. Xin Mẹ giữ gìn đời con, Mẹ chỉ dạy ủi an, có Mẹ con lo lắng gì, Mẹ đưa bước con về Trời.