HƯƠNG HOA DÂNG MẸ
Phạm Đức Huyến & Vũ Đình Ân

ĐK: Dâng hoa năm sắc trước tòa Mẹ Ma-ri-a. Dâng muôn cõi lòng xin Mẹ nhận cho chúng con. Muôn hoa thơm ngát kính dâng Mẹ Ma-ri-a. Muôn hoa thắm nồng dâng về Mẹ Ma-ri-a.

1. Kính dâng Mẹ hoa Hồng là tình yêu của con. Kính dâng Mẹ hoa Vàng là lòng con yêu mến. Kính dâng Mẹ hoa Trắng là lòng con tinh khiết. Kính dâng Mẹ hoa Xanh là lòng con khiêm nhường.

2. Kính dâng Mẹ hoa này Mẹ nhận cho chúng con. Kính dâng Mẹ tâm hồn cả đời con dâng tiến. Kính dâng Mẹ hoa Tím là lòng con xin vâng. Kính dâng Mẹ muôn hoa Mẹ nhận cho con cùng.

3. Kính dâng Mẹ mối tình một lòng con thủy chung. Ca Danh Mẹ một đời nguyện Mẹ ơi thương đến. Chúng con còn nơi thế đường đời bao nguy khó. Cúi xin Mẹ dẫn đưa cùng Mẹ lên Quê Trời.