KHÚC CA CẢM TẠ
Ninh Doãn Hùng

1. Suốt cuộc đời con luôn muốn cất cao lời ca, ngân nga vang khắp trời xa mong cảm tạ tình Chúa bao la. Suốt cuộc đời con nguyện là câu hát dâng Trời, tụng ca Danh Chúa cao vời dù bao thăng trầm nổi trôi.

ĐK: Từ muôn xa trước Ngài đã tạo sinh con làm người và từng giây phút trong đời con Ngài vẫn không rời. Con không là gì mà sao được Chúa thương yêu. Con không là gì mà sao được Chúa thương nhiều.

2. Chính vì tình yêu Thiên Chúa đã thương gọi con, đi theo chân lý huyền siêu chung với Ngài thập giá thương yêu. Chính vì tình yêu mà Ngài thanh tẩy phận người, được nên dân Thánh Chúa Trời dù con mọn hèn mà thôi.

3. Ước nguyện đời con theo Chúa đến khi tàn hơi, ra đi gieo bước ngàn nơi loan báo lời hằng sống khôn ngơi. Ước nguyện đời con Ngài là lẽ sống vuông tròn, dù cho thân xác hao mòn thì con vẫn một lòng son.

4. Suốt cuộc đời con ân phúc Chúa luôn hòa chan, cho con vui sống bình an trong cõi tạm cuộc sống dương gian. Suốt cuộc đời con từng ngày mưa nắng đi về, dầu bao giăng mắc tư bề bàn tay Chúa hoài chở che.