NGUYỆN CHÚA THƯƠNG
Hải Nguyễn

1. Dâng về Chúa bánh trắng, dâng về Chúa rượu thơm, là lao công của bao người, ngày đêm ra sức vun trồng.

ĐK. Nguyện Chúa thương nhận cho, lòng thành con dâng tiến, đậm đà nồng thắm tình yêu, hiến dâng về Chúa sớm chiều.

2. Dâng về Chúa khúc hát, dâng về Chúa lời ca, ngợi khen Danh Chúa uy hùng, rạng soi trên khắp cửu trùng.

3. Dâng về Chúa phút sống, dâng về Chúa giờ vui, đường dương gian lắm cơ cầu, nhiều gian nan lẫn u sầu.

4. Dâng về Chúa nước mắt, tuôn trộn lẫn mồ hôi, đời lao công của muôn người, ngược xuôi chen lấn giữa đời.