TÌNH THÁNH
Thy Yên

ĐK. Ôi Trái Tim Giêsu êm dịu thay. Đây suối ơn cứu rỗi muôn người. Nguồn sáng bừng lửa mến mãi khôn ngơi. Nguồn thánh tình dâng dâng chẳng vơi.

1. Yêu thương nhân thế tình thắm thiết dạt dào. Không chi thương tiếc đến chính thân xác mình. Con tim đổ máu gieo ơn thánh nhiệm mầu. Tẩy xóa toàn dân khỏi mọi vết tội tình.

2. Cao sâu khôn ví, tình Chúa mãi thương con. Sao con suy thấu thánh ý Cha diệu hiền. Dù người bạc bẽo Chúa vẫn xót thương luôn. Bí tích tình yêu muôn đời mãi không nhòa.

3. Nay con xin lỗi vì những nỗi sai lầm. Bao phen con đã đóng kín bưng tâm hồn. Đành lòng hờ hững phản phúc Chúa nhân hiền. Bất xứng bội ơn Vua trời đất uy quyền.