MUÔN ĐỜI CỦA NGƯỜI (Tv. 71)
Hải Nguyễn

1. Cho tới muôn đời Người thống trị toàn cõi biển khơi. Cho tới muôn đời dù trăng sáng không còn chiếu soi.

ĐK. Sự công chính mãi mãi ở trong nhà Người, và nền hòa bình viên mãn trong triều đại Người.

2. Bao nỗi cơ cùng, niềm bất hạnh và những sầu tư, nay Chúa thương tình, Người cứu vớt cho khỏi thoái hư.

3. Vinh chúc danh Người tựa ánh hồng còn mãi hào quang. Muôn nước muôn đời cùng chung tiếng vui mừng hát vang.

4. Đoán xét dân Người bằng chính trực và đức khôn ngoan. Thương xót dân nghèo, Người cứu thoát khốn cùng yếu đau.