DÂNG TIẾN VUA TRỜI
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh

ĐK: Từ phương đông xa xôi ba nhà đạo sĩ đi viếng Vua Trời. Ngàn sao chiếu lấp lánh trên trời cao sáng một ánh sao lạ. Nhờ sao đó dẫn lối ba vị đi tới hang trú chiên lừa. Mở ba gói sính lễ ba vị dâng tiến Hài Nhi Giê-su.

1. Mau mau ta đi thờ kính Vua Trời vừa mới ra đời. Hợp cùng muôn thiên sứ và triều thần thiên quốc. Dâng khúc ca tụng Tình Trời Thiên Chúa vinh hiển ngàn đời. Quá yêu thân phận ta sinh xuống ở cùng ta.

2. Con xin dâng lên một trái tim nhỏ dòng máu tươi đỏ. Một quả tim nhỏ bé và tình yêu son sắt. Nguyện sẽ yêu Ngài trọn đời, nguyện sẽ dâng cả cuộc đời. Hiến dâng lên đời con như lễ dâng chiều hôm.

3. Xin cho con luôn học biết yêu người thờ Chúa trọn đời. Dù thời gian ra khác lòng người mau ra khác. Nguyện sẽ trung thành một niềm son sắt theo Ngài mọi miền. Sống trong muôn hồng ân con bước đi bình an.