NÀY CON TA YÊU DẤU
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh

1. Giữa giòng Gio-đan trong mát có Gio-an làm phép rửa. Chúa cùng tội nhân đứng chung để được nhận ơn xá tội. Khi Chúa bước lên khỏi bờ tức thì cửa trời hé ra.

ĐK: Lúc cửa trời mở ra Thánh Thần ngự xuống trên Người. Lúc cửa trời mở ra Lời Cha trên trời vang xuống. Này chính đây Con Ta các ngươi hãy nghe Lời Người.

2. Cõi lòng đam mê đắm đuối hãy mau quay về thú tội. Đấng hoàn toàn không vết nhơ mà còn chịu chung phép rửa. Ai biết thấy ra tội mình sẽ được nhận ơn thứ tha.

3. Chúa cùng chia chung yếu đuối giúp ta mang trọn kiếp người. Mỗi ngày cùng ta sánh đôi cùng đồng hành trong cõi đời. Ơn thánh đỡ nâng mọi ngày ấp ủ đời trong cánh tay.

4. Phép rửa làm thành con Chúa giúp ta nên một thân thể. Hãy đồng hành chung với nhau và cùng hợp tâm ý đầu. Con Chúa sống chung một nhà bởi vì cùng một Chúa Cha