ĐỢI
Giang Ân

1. Một mùa đông đang đến lá trên cành vi vu, vi vu. Gió đông về âm u, hoang vu chờ đợi con Chúa ra đời. Rồi từng hồi nhịp chuông vang vang muôn cung đàn tấu lên trìu mến hát khen mừng Chúa sinh ra đời.

ĐK. Này người dương thế hỡi Con Chúa sinh ra rồi. Ơn Thánh chứa chan trong đời bao tháng ngày chờ mong đã đến. Còn tìm chi nữa hỡi hãy đến kính tôn Danh Ngài. Ánh sáng xóa tan đêm dài tin vui đến rồi bình an khắp nơi.

2. Kìa đồng hoang hiu hắt chốn hang lừa đơn sơ, đơn sơ. Chúa ra đời trong tim bơ vơ, nghèo hèn ôi nói sao vừa. Này mục đồng dậy mau đi thôi, mau lên đường đến nơi tìm thấy tiếng thiên thần hát ca vang lừng.

3. Một vì sao lấp lánh phía chân trời xa xôi, xa xôi. Giữa đêm trường êm trôi, êm trôi ngọt ngào tiếng ru hời. Trầm lặng trầm hỏi trong tâm tư: sao Vua Trời giáng sinh nghèo khó phải chăng vì quá yêu con người.