AI NÂNG LÊN SẼ BỊ HẠ XUỐNG
Trương Thế Bạch

ĐK. Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Ai muốn ngồi trên thì nên nghèo hèn, ai sống khiêm nhường, được Ngài yêu thương.

1. Hãy sống khiêm nhường cùng với anh em, sẽ được nâng lên với Chúa trên Trời, những ai mọn hèn, Chúa đặt lên cao. Biết sống yêu thương như Chúa đã yêu, biết sống ngay lành khoan nhân thứ tha, phúc đức cho người trong sáng khiêm nhường.

2. Phúc đức cho người hiền đức khiêm nhu, Chúa Trời ban cho hạnh phúc Thiên Đàng, sống đời mọn hèn, đơn nghèo, yêu thương. Biết sống khiêm nhường như Chúa ngày xưa, chớ quá lo sợ nhân gian ghét chê, Chúa sẽ ban tặng ân phúc trên Trời.

3. Tất cả muôn sự đều Chúa ban cho, có làm được chi hay có là gì, đó là hồng ân Chúa Trời ban cho. Biết sống khiêm nhường trong sáng hồn nhiên, mến Chúa yêu người luôn luôn nhớ ghi, chính Chúa là niềm cao quý vô cùng