GIÂY PHÚT THẦN TIÊN
Trương Thế Bạch

1. Giây phút thần tiên Chúa đến trong hồn, giây phút dịu êm Chúa ngự vào con, ôi nói sao cùng biết kính tôn Ngài. Ôi thật huyền siêu bánh rượu trở thành, lương thực đoàn con tháng ngày trần gian.

ĐK. Xin cảm mến Ngài đã thương nhân loại, ban chính Mình Cha để làm của ăn, ban chính Máu Mình của uống ngày ngày, đời đời được sống kết liên trong Ngài, đời đời được sống mãi đẹp tình thương.

2. Ôi Chúa Trời con xuống thế làm người, sống giữa trần gian lắm nỗi buồn thương, chịu chết khổ hình để cứu nhân trần. Ôi thật huyền siêu chính Mình Máu Người, lương thực đoàn con tháng ngày trần gian.

3. Con biết đời con sa ngã lỗi lầm, có Chúa ngự đây Chúa sẽ bỏ qua, Chúa sẽ thương làm đời con cao đẹp. Cho đời con đây thắm đượm mối tình, cho đời con đây thắm đượm tình thương.

PDF
ENC