HÃY GIỮ NGHĨA CÙNG CHÚA
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh

1. Vào dịp lễ vượt qua Thánh Gia lên đền thờ. Để giữ luật cha ông cùng phụng thờ Thiên Chúa. Lễ tan xong từ lâu chẳng thấy Giê-su đâu. Cha mẹ đi tìm kiếm thấy Ngài trong đền thờ.

ĐK: Hãy giữ nghĩa cùng Chúa quyết tâm đi tìm Ngài. Nếu có khi lầm lỡ bước chân xa lìa Ngài. Dù biển đời mênh mông đừng bao giờ thối chí. Chúa luôn ở cùng ta dẫu khi ta lạc xa.

2. Đời nhiều lúc lạc nhau mất nhau khi cận kề. Dù Chúa ở bên ta mà tìm hoài không thấy. Trái tim hãy mở ra để biết yêu Giê-su. Trong từng giây từng phút Chúa ở trong lòng mình.

3. Từng ngày tháng nhẹ trôi lớn lên trong tình Trời. Rồi tháng ngày phai phôi nhạt nhòa lòng yêu mến. Hãy khơi trong lòng ta lửa mến yêu Giê-su. Khi lòng ra lạnh giá lúc tình ta nhạt nhòa.