TIỆC CƯỚI CANA
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh

1. Có tiệc cưới tại Ca-na có Mẹ Chúa ở đó. Cùng với Chúa Giê-su và các môn đệ Người. Lúc tiệc cưới đang vui thì bỗng rượu bốc hơi. Mẹ thì thầm với Chúa họ đã hết rượu rồi. Thế là Chúa ra tay rượu biến từ nước ngay. Sáu chum toàn nước lã thành rượu ngon uống hoài.

ĐK: Hãy mời Chúa Giê-su và Mẹ Người đến dự tiệc vui. Hãy mời Chúa Giê-su cùng Mẹ Người mỗi khi đau khổ thì tiệc vui rồi sẽ lâu tàn và buồn đau rồi sẽ mau tan nếu có Chúa và Mẹ Người cùng đồng hành với ta.

2. Có nhiều lúc lòng hoang mang bước đời bỗng bị cắt. Lòng bối rối lo âu vì khó khăn ngập tràn. Có nhiều lúc bơ vơ hồn bỗng thành đá trơ. Hãy nhờ Mẹ đến Chúa thì Chúa sẽ trợ lực. Dẫu đời sống bôn ba Mẹ sẽ ở với ta. Giúp ta tìm đến Chúa nguồn bình an bất tận.