MẺ CÁ TO
Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh

1. Từ nay con sẽ là kẻ đánh lưới người, con sẽ là kẻ đánh lưới người mang Phúc Âm cho toàn thế giới. Từ nay con sẽ là ánh sáng thế gian, con sẽ là muối ướp thế nhân để muôn nước đón nhận Tin Mừng.

ĐK: Chúa ơi! Con đã lao nhọc suốt đêm, trắng tay không hái thu được chút gì. Nhưng vâng lời Thầy con sẽ thả lưới và chỗ nước sâu. Để Lời Chúa thành điềm lạ cho mẻ cá to.

2. Từ nay con sẽ chỉ tìm kiếm Nước Trời đi khắp nẻo thả lưới kéo người thu vớt ai mong tìm Chân Lý. Từ nay con sẽ là đuốc sáng khắp nơi cho những vùng bóng tối thắp soi để Lời Chúa lan tận cuối trời.

3. Trùng khơi giong cánh buồm lộng gió ngút trời mang Chúa vào cuộc sống giữa đời mang đức tin đi về muôn lối. Cùng đi mang Chúa về những góc phố quen, mang Chúa vào những chỗ ghét ghen để hạnh phúc lan tràn khắp miền.