XIN NGÀI NGỰ LẠI
Hồng Trần & Phạm Đình Đài

ĐK: Đường Em-maus trời tối, Quê hương vẫn xa xôi. Xin Chúa thương ngự lại, cho hồn thôi đơn côi.

1. Xin Chúa thương ngự đây, cho vơi nỗi niềm đắng cay. Con mong ước đêm ngày: được gần Ngài phút giây này.

2. Bao tháng năm dần trôi, con mong ơn Ngài, Chúa ơi! Luôn canh giữ tâm hồn, để phụng thờ Chúa suốt đời.

3. Đây biết bao người thân, xin thương chúc lành, Chúa ơi! Ban ân phúc muôn phần, để họ được sống yên lành.

4. Con khấn xin thành tâm, Chúa đến dắt dìu tháng năm. Xa mưu chước lỗi lầm, để lòng chẳng vướng bụi trần.

5. Tin Chúa trong lòng con, sẽ hết những ngày héo hon. Bao tang tóc không còn, trọn đời vì Chúa hao mòn.

6. Đây trái tim để yêu, mến Chúa suốt đời, Chúa ơi! Xin canh giữ trăm chiều, để lòng được mến yêu nhiều.