CHÚA NHÌN CON
Hồng Trần & Phạm Đình Đài


1. Chúa nhìn con yêu thương âu yếm kêu mời. Chúa mời con vào làm vườn nho Nước Trời. Chúa gọi con theo Ngài một đời nhân chứng. Con xin đáp lời: “Lạy Chúa, con đây.”

ĐK. Vì Ngài gọi con con quyết bước theo tình yêu. Vì Ngài chọn con con quyết hiến dâng đời con. Vì Ngài thương con con quyết đáp ân tình Ngài. Ngài luôn bên con đôi mắt nhân từ dõi theo đời con.

2. Chúa nhìn con tin yêu dâng kín tâm hồn. Chúa mời con tìm về nhà Cha chí nhân. Chúa gọi con theo đường Can-vê loang máu. Con xin đáp lời: “Lạy Chúa, con đây.”

3. Chúa nhìn con bao dung chan chứa ân tình. Chúa mời con vào bàn tiệc vui thánh ân. Chúa gọi con dắt dìu anh em theo với. Con xin đáp lời: “Lạy Chúa, con đây.”