TRO BỤI
Sr. Kim Loan

1/ Sinh ra từ bụi tro và sẽ trở về tro bụi, như thân phận cỏ hoa sớm nở chiều đã tàn phai, người ơi, hãy nhớ thân phận chỉ là bụi tro, phú quý cao sang cũng tan biến thành tro bụi.

ĐK. Hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng, hãy mau quay trở về, thực thi lời của Chúa. Người yêu ta mãi dẫu ta chỉ là tro bụi, tình Chúa vô bờ, xót thương và luôn thứ tha.

2/ Ai lo tìm hạnh phúc hưởng nếm sang giàu thế trần, nên suy rằng đời sống ví như cơn gió thoảng bay. Người ơi đang sống trên đời đừng tìm lợi danh, kiếp sống dương gian sẽ qua chỉ còn tro bụi.

3/ Bao la tình yêu Chúa, Ngài tạo tác con từ tro bụi cho con hưởng sự sống. Chúa ban chan chứa tình thương dù con sao lãng, bao lần lầm đường lạc hướng, Chúa biết rõ con vẫn tha lỗi tội của con.