LỜI CUỐI CUỘC ĐỜI 2
Lm. Ân Đức

1. Đã đến giờ con đi chưa? Đã đến giờ con đi chưa? Này con đây, lạy Chúa! Tuổi đời con đếm được mấy mươi? Ngày đời con có chừng ấy thôi. Phù du kiếp con người như hoa sớm nở tối tàn như mây theo gió hợp tan.

ĐK: Xin cho con được cùng hiệp thông với Ngài. Chén đắng trong vườn Dầu được cùng Chúa cạn vơi. Ngước nhìn thánh giá để con chu toàn thiên ý. Lạy Chúa Cha nhân hiền xin đón nhận linh hồn con.

2. Đã đến giờ con đi chưa? Đã đến giờ con đi chưa? Này con đây, lạy Chúa! Cuộc trần gian ngắn ngủi lắm thay, người lữ khách trở về trắng tay. Rồi con sẽ mang gì bên kia khi đời khép lại thân con một nắm bụi tro.

3. Đã đến giờ con đi chưa? Đã đến giờ con đi chưa? Này con đây, lạy Chúa! Dù hồn con vẫn hằng xuyến xao, phận tội nhân khốn nạn biết bao. Thì con vẫn tin rằng: thương con Chúa chẳng chấp tội yêu con tha thứ từ lâu.