HÃY TỈNH THỨC VÀ SẴN SÀNG
Trương Thế Bạch

ĐK. Không biết giờ nào con người sẽ đến, tỉnh thức đợi chờ thắp đèn sáng lên, chẳng biết giờ nào Chúa sẽ gọi con, biết lúc nào ngờ Chúa sẽ gọi con.

1. Tỉnh thức và hãy đợi chờ, phải luôn sẵn sàng tỉnh thức. để khi trộm đến đêm khuya, không để nó khoét nhà ta. Sẵn sàng từng phút từng giờ, nửa đêm hay lúc chẳng ngờ, sẵn sàng đợi chờ trông mong, chủ về mở cửa ra ngay.

2. Hãy thắp đèn cho sẵn sàng, hãy như những người đợi chủ, hãy may những túi không hư, kho tàng không thể hụt hao, mối mọt đục phá chẳng được, tình thương thắp sáng lòng người, vững vàng một lòng trung kiên, kiếm tìm điều chẳng hư hao.

3. Hãy tích lại những điều lành, hãy mua kho tàng không nát, hãy cho để có ơn trên, sống đẹp lời Chúa dạy ta. Phúc người đầy tớ một lòng, thành tâm trung tín trọn đời, kiếm tìm sự lành ơn thiêng, Thiên Đàng để dành cho ta.