LÒNG XÓT THƯƠNG CỦA CHÚA
Trương Thế Bạch

1. Chúa từ nhân tình thương thắm thiết, Chúa từ bi hằng xót thương con, dù đời con tội lỗi chất đầy, Chúa giàu lòng từ bi xót thương. Chúa là nơi an nghỉ nương thân, cho con nương cánh tay của Ngài, cho con say ân tình Ngài ơi, ôi tình Chúa biển trời bao la.

ĐK. Ôi lòng Chúa xót thương trào dâng, Chúa rộng ban mong chờ tha thứ. Ôi lòng Chúa mãi tuôn trào dâng, suốt đời con nguyện mến yêu Ngài.

2. Chúa hằng luôn bỏ qua thứ xóa, tội lỗi con dù biết bao nhiêu, Ngài rộng tay chờ đón con về, Chúa hằng luôn rộng ban thứ tha. Dẫu tội con chất đầy bao nhiêu, nhưng ân thiêng Chúa cao hơn nhiều, cao hơn mây hơn trời biển khơi, ôi lòng Chúa biển trời yêu thương.

3. Chúa gởi trao lòng thương xót Chúa, dẫu đời con chẳng dám ước mơ, vì tội con làm Chúa khổ hình, bởi vì yêu mà Chúa chết treo. Chúa chỉ mong con về bên Cha, xa đam mê tránh xa lỗi tội, luôn thương tha chữa lành hồn con, nhấn chìm con ngập tràn yêu thương.