ÁNH SÁNG TÌNH YÊU
Sơn Dương

1/ Xin cho đời con luôn hằng biết phụng sự Chúa, đem tình yêu thương cho trần gian biết Cha từ ái, vì từ ngàn xưa qua ngàn năm Chúa yêu con người, Ngài mong ước sao! Mọi người luôn biết yêu thương nhau.

ĐK. Xin cho mọi người biết mở lòng yêu mến thương nhau, xin cho mỗi người hợp chung xây dựng Nước Chúa, mọi người từ đây nên một trong trái tim Cha hiền, cho thế gian này nhận biết Chúa luôn nhân từ.

2/ Xin cho lòng con chan hòa ánh hồng lửa mến, đem tình yêu thương cho người đang sống trong hờn oán, đem về niềm tin cho người đang sống trong nghi ngờ và đầy thứ tha, xin được đem đến nơi hận thù.

3/ Xin Chúa dùng con như là khí cụ của Chúa, để đem lời bình an cho người đang sống trong sợ hãi, nên niềm ủi an cho người đang sống trong u sầu, và chân lý Ngài xin được đem đến nơi sai lầm.

4/ Ánh sáng tình yêu, huy hoàng ví tựa vầng dương, không loại trừ ra: Sông, hồ, hay núi non biển lớn, nhưng cùng rạng soi muôn ngàn tia nắng lung linh mầu, tình yêu sáng ngời cho mọi nơi sống trong thanh bình