CHÚA VẪN CHỜ CON
Sr. Vũ Thị Kim Loan

1. Chúa vẫn chờ con, Chúa vẫn đợi con, cho dẫu con lỗi lầm, lòng con xa Chúa với thời gian. Chúa vẫn chờ con, Chúa vẫn đợi con. Tay Chúa luôn mở rộng, đón nhận niềm vui chứa chan.

ĐK. Tình thương bao la của Chúa thứ tha tội lỗi của con. dù con bao phen phản bội Chúa vẫn một lòng tín trung. Nguyện Chúa ban Thần Khí mới, đặt vào tận cõi lòng con. Cho con một quả tim mới, một quả tim luôn biết yêu thương.

2. Chúa vẫn chờ con, Chúa vẫn đợi con, cho dẫu con hoang đàng: đời con mê đắm thú lợi danh. Chúa vẫn chờ con, Chúa vẫn đợi con. Mong ước con quay về, mở lòng đón nhận muôn thánh ân.

3. Chúa vẫn chờ con, Chúa vẫn đợi con, cho dẫu con phản bội, tình con dâng Chúa đã nhạt phai. Chúa vẫn chờ con, Chúa vẫn đợi con. Và Chúa luôn song hành, dẫn đường con về lối chính ngay.