QUA CỬA HẸP VÀO NƯỚC TRỜI
Trương Thế Bạch

1. Cửa hẹp là cửa Nước Trời, cửa rộng thênh thang cửa dẫn tới diệt vong. Cửa hẹp mà ai đi qua, là đường dẫn tới Quê Trời, cửa rộng người đông mãi đi là đường dẫn tới diệt vong.

ĐK: Hãy vào cửa hẹp vào Nước Chúa Trời, đường rộng thênh thang diệt vong nhớ đừng. Lối đường chật hẹp là sống Tin Mừng, một đời hy sinh, nhân chứng tình yêu.

2. Cửa hẹp là lòng mến thương, yêu người hy sinh làm chứng cho tình yêu. Dù đời khổ đau gian nan, trọn đời dâng hiến cho Ngài, cửa rộng nào ai chớ đi hủy diệt ta nhớ đừng đi.

3. Đường hẹp đường vào Nước Trời, trên đường đau thương lòng người chớ ngại chi. Một đời nguyện theo Giê-su, đường về vĩnh phúc Thiên Đàng, nguyện tình Ngài luôn đỡ nâng để lòng con vững niềm tin.