THÁNH NỮ MAĐALÊNA (Lễ kính ngày 22/7)
Sr. Têrêsa & Lm. Giuse BCD

1. Maria Mađalêna, Maria Mađalêna người phụ nữ yêu Chúa thiết tha, bám vào Chúa khi đời sa ngã, theo chân Chúa không ngại đường xa

ĐK. Mừng thánh nữ Maria Mađalêna bằng bài ca chúc khen cảm tạ, người nêu gương yêu Chúa thiết tha và loan báo Tin mừng gần xa.

2/ Maria Mađalêna, Maria Mađalêna trời còn tối đi viếng Chúa ta, ngôi mộ trống tâm hồn băng giá, nghe tiếng Chúa tâm hồn ngợi ca