ÁNH SÁNG PHỤC SINH
Sr. Kim Loan

1/ Ánh sáng Phục Sinh xóa tan bóng đêm lỗi tội. Ánh sáng Phục Sinh đã bừng lên chiếu dọi tăm tối. Chúa cứu dân Người thoát khỏi, khỏi lưới ác thần, để được luôn tái sinh trong tình yêu Người, hưởng nguồn phúc vinh muôn đời

ĐK. Al-lê-lu-ia hãy đàn ca mừng Chúa Thiên đình Người đã ban tặng sự sống mới cho tất cả sinh linh, giải thoát ta khỏi ách tử thần Al-lê-lu-ia.

2/ Chúa đã Phục Sinh hiển vinh thống trị tử thần. Chúa đã Phục Sinh ban hồng ân khơi nguồn sự sống. Muôn nước reo hò vang lời tán dương danh Người. Người tặng ban phúc ân để ta sống lại cùng Người hiển vinh muôn đời

3/ Chúa đã Phục Sinh để ta sống lại với Người. Ánh sáng Phục Sinh luôn rạng soi cõi lòng u tối. Hãy hát cảm tạ Chúa Trời cứu độ con người, trọn niềm tin sắt son, rao truyền không ngừng, và nên chứng nhân Tin Mừng.