HY LỄ PHỤC SINH
Sr. Kim Loan

ĐK. Đoàn con dâng tiến lên Cha này đây hy lễ Con Cha, Người đã chết vì yêu nhân loại và nay Người đã sống lại. Nào muôn nước hỡi dâng lời cảm mến thiết tha. Al-lê-lu-ia - Al-lê-lu-ia.

1/ Xin Cha thương tình đoái (i) nhận lễ vật toàn thiêu là chính Con Ngài hiến tế, hiến tế vì yêu, giải thoát nhân loại khỏi tử thần, dẫn vào sự sống mới, ban xuống muôn ân huệ khơi nguồn hồng ân cứu rỗi.

2/ Dâng Cha nhân lành bánh miến này kết từ đồng xa, và chén rượu nồng tinh hoa lao công ngày tháng. Nguyện kính dâng Cha lễ vật này trở thành nguồn sống mới, mong ước Cha thương tình đoái nhận lòng thành con dâng.

3/ Vang câu cảm tạ hát ca mừng Chúa đã Phục Sinh. Người hiến thân mình cứu rỗi, cứu rỗi trần gian. Của lễ Chiên Con gánh tội tình chỉ vì tình yêu thương, ban phúc ân cho toàn nhân loại hưởng sự sống mới.