CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI 2
Sr. Kim Loan

1/ Chúa đã sống lại đã sống lại thật rồi Al-lê-lu-ia - Al-lê-lu-ia. Muôn dân ca mừng Đấng cứu độ loài người Al-lê-lu-ia - Al-lê-lu-ia

ĐK. Chúa đã Phục Sinh Người chiến thắng hiển vinh, nào cùng hoan ca Al-lê-lu-ia. Ánh sáng Vầng Đông tỏa chiếu khắp mọi nơi Al-lê-lu-ia - Al-lê-lu-ia.

2/ Chúa đã chỗi dậy cứu thế nhân tội tình Al-lê-lu-ia - Al-lê-lu-ia. Chúa đã khải hoàn đã đánh tan tử thần Al-lê-lu-ia - Al-lê-lu-ia.

3/ Chúa đến cõi trần để cứu độ loài người Al-lê-lu-ia - Al-lê-lu-ia. Chúa thắp sáng lên tia hy vọng cho cuộc đời Al-lê-lu-ia - Al-lê-lu-ia.