THÁNH MONICA 4
Sr. Kim Loan

ĐK. Vang lên lời ca với cung đàn hân hoan mừng thánh nữ Monica. Một đời hy sinh chấp nhận đau khổ vì lòng yêu mến Chúa thiết tha. Chúa ban tặng (ban tặng) ngài ngàn muôn thiên ân. Chúa ban tặng (ban tặng) ngài triều thiên vinh quang.

1/ Gương nhân đức tuyệt vời rạng soi cho khắp thế nhân, luôn chuyên chăm nguyện cầu vượt qua khó nguy thăng trầm. Tình yêu thắng vượt đau thương, niềm tin giúp lòng kiên trung.

2/ Xin thánh nữ chuyển cầu cùng Chúa cho mỗi chúng con luôn hy sinh quảng đại, cậy trông, phó dâng cuộc đời, buồn vui cất lời xin vâng, cuộc sống thắm nồng hương hoa.