THÁNH MONICA 3
Sr. Kim Loan

ĐK. Hân hoan tạ ơn Chúa với lời ca thiết tha, muôn ơn lành của Chúa đã tặng ban chúng ta. Sống đức tin anh hùng như thánh Monica hy sinh suốt cuộc đời trong tình mến thiết tha.

1/ Dù nhiều lúc với bao khổ đau, dù nhiều lúc thất vọng u sầu. Hãy noi gương thánh Monica dòng thời gian mắt tuôn lệ rơi, lòng tín thác nương tựa Chúa Trời, trọn niềm tin để Chúa dẫn lối

2/ Cuộc đời lắm lúc như màn đêm biển ngược sóng cuốn trôi con thuyền. Hãy noi gương thánh Monica đừng sợ chi Chúa bên cạnh ta Người dẫn lối khi gặp nguy hại để đời ta bình an luôn mãi