THÁNH MONICA 2
Sr. Kim Loan

1/ Dâng lời tạ ơn Chúa trong niềm vui thiết tha, cất tiếng ca khen mừng thánh nữ Monica, muôn người trên dương thế theo đời sống thánh nhân, tín thác trong nguyện cầu vượt qua bao khó khăn.

ĐK. Một niềm tin kiên trung thắng mọi khổ đau, giọt nước mắt biến đổi cõi lòng thẳm sâu. Nguyện xin thánh nữ trên cõi trời hiển vinh nguyện cầu Chúa ban phúc lành cho các gia đình

2/ Ai lầm than khốn khó vững lòng theo thánh nhân, sống đức tin mỗi ngày Chúa sẽ ban ơn thiêng. Sức mạnh ở nơi Chúa cho người luôn tín trung, Chúa đỡ nâng tháng ngày lòng an vui bước đi.