THÁNH MONICA 1
Sr. Kim Loan

ĐK. Mừng kính thánh nữ Monica, Monica, người mẹ mẫu gương tuyệt vời, một đời mến yêu chẳng ngơi. Niềm tin trung kiên bao hy sinh, luôn trung trinh, một lòng mến yêu trọn tình, hưởng nguồn an bình phúc vinh

1/ Một người mẹ với trái tim bao la, dõi mắt theo con ngày đêm không mỏi mòn, lời nguyện cầu đã hoán cải đời con thành một vị thánh, muôn dân mãi ca tụng

2/ Một người mẹ đã sống trong lặng thầm, phó thác tin yêu dù qua bao thăng trầm, ngày lại ngày Thiên Chúa đã dủ thương, nhận lời kêu khấn bao năm khóc đêm trường.